Моята сила е в анонса и сценичното присъствие.
Аз съм PARTY DJ. Ако искате да се взривите
то аз съм един от малкото DJ-и за целта.

На 5.V.2012г. две сърца се сляха в едно….Огнян и Сабина си казаха „ДА“