Моята сила е в анонса и сценичното присъствие.
Аз съм PARTY DJ. Ако искате да се взривите
то аз съм един от малкото DJ-и за целта.

Сватбено тържество 11.VIII.2012 г.“Grand Hotel Dimyat“ Варна