Моята сила е в анонса и сценичното присъствие.
Аз съм PARTY DJ. Ако искате да се взривите
то аз съм един от малкото DJ-и за целта.

Сватбеното тържество на Ива и Камен 18.VIII.2012г.“Персей“