Моята сила е в анонса и сценичното присъствие.
Аз съм PARTY DJ. Ако искате да се взривите
то аз съм един от малкото DJ-и за целта.

Сватбеното тържество на сем.Sanchez 21.VII.2012g.

220 IMG_6108 205173 120 153 108 104 103 101 097 099 096 093 095 090 089 088 087 086 085 084 081 080 049 045 042 044 040 041 036 031 032 025 022 021 019 016 013 011 010 009 007 008 006 002 003