Моята сила е в анонса и сценичното присъствие.
Аз съм PARTY DJ. Ако искате да се взривите
то аз съм един от малкото DJ-и за целта.

Сватбеният ден на Веселина и Христо Станчеви 25.07.2021 г.

Сватбеният ден на Христо и Веселина Станчеви 25.07.2021 г.

видео